LIBRETTO DI GONGYO PDF

Nuove Pochettes porta Juzu – Libretto Gongyo. By ‘La nuova opera di Pamela Marinelli – se anche tu vuoi avere il butsudan personalizzato. PAMELA. Libretto Di Gongyo Pdf 13 >> DOWNLOAD (Mirror #1). ae5b4ee Gongyo e le preghiere silenziose – prima.

Author: Fenrijas Tolrajas
Country: Syria
Language: English (Spanish)
Genre: Software
Published (Last): 17 October 2010
Pages: 396
PDF File Size: 7.95 Mb
ePub File Size: 19.88 Mb
ISBN: 905-6-61534-514-9
Downloads: 76140
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Brazragore

Mai ji sa ze nen.

Libretto Di Gongyo Pdf 25 | imdesmebo

Ku nai ken bussha. Ga shi do annon. Offer additional prayers here. Shu yo gon shi. I setsu butsu nan chi.

Nuove Pochettes porta Juzu – Libretto Gongyo

I pray for my deceased relatives and for. Carlos de antonis 11 Juli Nyo ze shitsu tongyo. Ji go gyo shuso. Sound the bell and chant. Zui gi sho sestsu.

I ga ryo shujo. Mu no sek komo.

Related Posts   INTERLOCUTORS REPORT ON JAMMU AND KASHMIR EBOOK

Tan ni ga metsu-do. Ga yaku I se bu. I setsu mujo ho. Jo zai shi fu-metsu. Ga ji go shujo. San butsu gyu daishu. Gen u metsu fu-metsu. I ses shuju ho.

Shu ken ga metsu-do. Jo ju shi seppo. Ga jo ju o shi. Sound the bell continuously while offering prayers.

Jitsu zai ni gon shi. I offer appreciation to the functions. Da o aku-do chu.

Saya dari Pewarta Kota, bagaimana kabar Bapak? Sho fu no chi. Mot to shi sho gi. Ryo go sho katus-go. I do shujo ko.

I pray that the great desire for kosen-rufu be fulfilled. Gyo ses sho ho. Hyaku sen man noku. For the Attainment of Kosen-rufu.

GONGYO LYRICS (SOKA GAKKAI INTERNATIONAL)

Ni shu ken sho jin. Gongyo lyrics Myo ho ren ge kyo.

Dai ka sho sho ji. Yui butsu yo butsu.